खुम्बु क्ष्योगला हुङ्गु मिककरू चिला अन्नपूर्ण क्ष्योगला ?

सोनाम याङ्जी शेर्पा
काठमान्डौ : नाम ङेशा ल्हेन्सी पयुलकी काङ्ग्यू क्ष्योगला हुङ्गु मिककरू माङ्स्योग याम्बा दाशाला क्यान् वाई । यम्बुरन्ये लुक्ला हुङ्गु नम्डु गुन् वतु माङ्स्योक मिककरू नम्डु हुङ्गु कले छ्युङ्सिमा अन्नपूर्ण क्ष्योगला गल् वतु येल्कोरको लाका कियी फेम् वतु लामा काजी श्यार्वी सुङसुङ । च्योमोलोङ्मा क्ष्योग्ला कोरा ग्याकु मिग्युल ज्याङ्ने पयुलला फेउ माङ्स्योक तन्दा अन्नपूर्ण क्ष्योगला ढोप् थाक्च्योत क्यान वतु साङ खोङकी सुङसुङ ।

खोङ्की लुक्ला नम्ढु हुङ माथुपसिमा सई गु सिसिन ल्हाक्पा मिककरू अन्नपूर्ण क्ष्योगला क्याउ यिन् । नम्ढु हुङ माथुपु ताङ नाम लयेमु म्येङ्सा ल्हेन्सी खुम्बु क्ष्योगकी होटल व्यवसायी ताङ युल्कोरकी लाका क्यानी रङ्गी मिजी क्योङ्गिन वाउ स्योनो तिवाला केन खेल वतु पर्यटन व्यावसायि तिवी सुङ्गिन वान् वाई ।

दुकराङ क्यानी लाका छोली खुम्बु क्ष्योगला वाउ स्योनो तिवा लुक्लाला तुकराङ देनी वाई सिसिन् लुक्ला नाम ताङ नम्ढु गिते सिने गुन देन वतु महाकुलुङकी लाक्ष्मण खालिङकी सुङसुङ । दिकी जोसा ल्येन्सी खर्च सिन्ने कले खेल वतु माङ्स्योककी सुङसुङ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार